Office Nete


Office Nete/ kantoorgebouw langs de Grote Nete te Westerlo

Kantoorgebouw van een KMO gesitueerd tussen woonomgeving en natuurgebied, langsheen de rivier de Grote Nete.

Ontwerpuitgangspunten

Een zelfzekere uitstraling van vrijheid –
Enerzijds als verwijzing naar de continue dynamiek van de Grote Nete en het omgevende landschap, anderzijds als het gezicht van het bedrijf.

Een subtiele ‘footprint’ tussen woonomgeving en natuurgebied.
Via een vormentaal die afgeleid en gegroeid is uit de omgeving, zwevend boven een landschap met een groter risico voor overstroming.
En via een materialiteit die zich naadloos weet in te passen in een woonstraat.

Deze  uitgangspunten hebben geleid tot een architecturaal volume steunende op stalen kolommen die als het ware groeien uit de natuur, en op zijn beurt het gebouw doen zweven boven het landschap.
De flexibiliteit van de onderliggende staalstructuur laat het strakke geometrische volume toe zich te ontplooien naar de natuur toe.

Some quotes from the world wide web:

“What inspired the form of the building? It reminds me of two caterpillars (but maybe this is just me). ” dezeen

“Belgian firms  Wil_ma and Wastiau recently completed a modern, angular office building that turns a basic safety feature into an aesthetic benefit.” Inhabitat