Office Machelen


Het bestaande gebouw bevond zich op een uitzonderlijk groen terrein met een enorm potentieel om een aangename werkplek te zijn, het gebouw zelf stond al enkele etmalen leeg en was dringend aan een volledige en grondige verbouwing toe. Van het oorspronkelijke gebouw nemen we enkel de betonstructuur, en het idee van reflectie van de natuur in de gevel mee in het nieuwe gebouw.

 Concept:
* Dynamiek van anders werken vertalen in de gevel
-> subtiele dynamiek van het glas geeft 4de dimensie aan het gebouw:
* schaduwspel in de façade
* dynamisch interieur

* Bestaande structuur behouden -> hergebruik
Deze bestaande structuur is bouwkundig in orde en kan zonder problemen behouden blijven. Verder laat deze structuur een flexibiliteit naar inrichting toe en kan men zonder problemen zowel open space kantoren voorzien als afzonderlijke units.

* Nieuwe gevel en dak -> beter isoleren
Binnen de trias energetica is het beperken van het energieverbruik belangrijk:
dit kan men doen door verspilling tegen te gaan: door o.a. isolatie van gevels, vloeren en daken

-> met een minimum aan afbraak, een maximaal effect met bijzondere aandacht voor het groene aspect

* Grote raampartijen om het natuurlijk daglicht optimaal te kunnen benutten & om interieur en exterieur in elkaar te laten overgaan.

Anders werken niet alleen door het flexibele grondplan en de opstelling van het meubilair, maar ook anders werken door de integratie van groen binnen de kantooromgeving.

Interieur by OOO.
Foto’s by Stijn Bollaert.